Дати за провеждане на изпити

Български език и литература 16 юни 2021 г., начало 9,00 ч
Математика 18 юни 2021 г., начало 9,00 ч.
Чужд език/по желание/ 17 юни 2021 г.,начало 9,00 ч.