Изпити за проверка на способностите

Срок за подаване на заявление за полагане на изпити  27-28 май 2021 г.
Дати за провеждане на изпитите. Изобразително изкуство – 21 юни 2021 г.
Музика – 22 юни 2021 г.
Спорт – 23-24 юни 2021 г.
Обявяване на резултати от изпитите до 25 юни 2021 г.
Получаване на служебна бележка с оценки от изпитите до 01 юли 2021 г.