Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий" , с.Девене

В ОбУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Девене, се приемат ученици в следните професионални направления.
I. Професионално направление „Строителство“, професия „Строител-монтажник“,
специалност „Дограма и стъклопоставяне“ 
II.Професионално направление „Хранителни технологии“, професия „Хлебар-сладкар“,
специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“.