ПАГ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла Слатина

Професионална агротехническа гимназия „Никола Вапцаров“ има вече почти стогодишна история (100-годишна). Първото Окръжно механо-техническо училище е открито през 1923 г. с акт на  министър-председателя Александър Стамболийски. Така българското правителство дава път на техническото образование в нашия град. През годините училището ни се развива интензивно, преминава през различни етапи, в които успява да осигурява достойно образование на своите ученици.  За учебната 2021/2022г. училището предлага прием в следните професии.

Механизация на селското стопанство

Икономическа информатика

Компютърна техника и технологии

Машини и системи с ЦПУ

Спедиция, транспортна и складова логистика