ПГО "Елисавета Багряна" , гр.Бяла Слатина

Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“, град Бяла Слатина е създадена през 1909 г. като частно женско професионално училище, през 1932 г. е преобразувана на Държавна професионална гмназия по шивачество, а от 1963 г. е Професионално техническо училище. Днес училището е професионална гимназия, в която успешно се реализират ученици в две основни направления – „Моделиер-технолог“ и „Готвач“. Училището разполага с модерно оборудвани кабинети и учебни работилници.