Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр.Враца

Професионалната гимназия  по търговия и ресторантьорство в гр. Враца има сложна и богата история, чиито корени се губят някъде далеч в началото на века, когато младата българска държава все по-осезателно чувства нуждата от професионално подготвени кадри. Приемала различен облик през годините и различни наименования, професионалната гимназия винаги е била в унисон с икономическите потребности на региона. Учениците от ПГТР участват в проекти по ERASMUS+ и се реализират успешно на пазара на труда, както и продължават образованието си във висши учебни заведения.