ПГТ „Коста Петров“, с. Борован

Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров”, с. Борован е единственото средно училище на територията на община Борован, което приема за обучение ученици след завършено основно образование. За предстоящата учебна 2021-2022 държавният план прием в училището ни е разпределен в две паралелки, но в четири специалности. И четирите предложени професии попадат в индикативния списък на специалностите с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда.