Професионална гимназия „Васил Левски”-гр.Мизия

За учебната 2021/2022г. училището предлага професионално обучение в следните паралелки: