Професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин" , гр.Враца

Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“, гр.Враца за учебната 2021/2022г. предлага прием в следните професии: