СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина

СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина отваря врати през 1913 г.То е център на идеи, традиции и новаторство.Разполага с богата материална база: училищна библиотека,компютърни зали, оборудвани с най-съвременен хардуер и софтуер, мултимедийни проектори във всички класни стаи и изградена безжична инфраструктура. Предлагат се условия за практикуване на  различни спортове. Учениците не само овладяват нови знания и уменияно и развиват своите заложби с разнообразни и извънкласни  дейности.