СУ "Никола Войводов" , гр.Враца

 

Средно училище “Никола Войводов“ е училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, без агресия и без противообществени прояви; училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, възпитани в морални ценности, конкурентни в познанията и уменията си.

Икономист-информатик