СУ "Св. св. Кирил и Методий" , с. Бутан

Училището предлага:

*обучение по чужди езици и информационни технологии / ЗП, ЗИП и СИП / СИП – приложни изкуство, лека атлетика, БЕЛ, народни танци; *участие на учениците в разнообразни училищни, регионални и национални конкурси, олимпиади, състезания, празници;    *целодневна организация на учебния процес, включваща безплатна закуска и обяд.