Средно училище "Христо Ботев" , гр. Козлодуй

Училище с 70-годишен опит в областта на образованието; наследник и продължител на Ботевата родолюбива традиция; едно от водещите профилирани училища в общината, гарантиращо успешна професионална реализация на своите възпитаници; носител на новаторски дух и традиционните национални ценности.