СУ "Христо Ботев", гр.Оряхово

Средно училище „Христо Ботев“ е първото по рода си светско училище в град Оряхово. Тук са учили нашите учители, родители и близки. Тук са завършили видни адвокати, съдии, архитекти, лекари и много други успели и уважавани граждани. Училището е оборудвано с модерна материално–техническа база, компютри, мултисензорни дъски, симулатори, мултимедии.