СУ "Христо Ботев" , с.Габаре

СУ „Христо Ботев“ е средно училище в село Габаре, община Бяла Слатина. Учебното заведение извършва прием и обучение на ученици от 1 до 12 клас.Учебният процес, протича на една смяна, от висококвалифицирани учители-педагози с богат професионален опит в обучението и възпитанието на ученици.